Laajuus: 8

Aikataulu: 07.01.2019 - 29.05.2019

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

kimmo.silvonen@aalto.fi

Käytä suoraa sähköpostia eikä MyCo:n viestijärjestelmää, joka maskaa lähettäjätiedot!


Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II, III-V 2018 - 2019 (syksy, kevät)
I-II, III-V 2019 - 2020 (syksy, kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut elektroniikan perusteisiin sekä saanut kokemusta prototyypin rakentamisesta ja projektityöskentelystä.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Arduinon ja muiden elektroniikan komponenttien perusteita. Elektroniikkapiirien, antureiden, liitäntöjen ja ohjelmistojen yhteispeli.

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Luennot ja harjoitukset tukevat projektitöitä ja antavat yleiskuvaa koulun opetus- ja tutkimusaloista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, päiväkirja, dokumentoitu projektityö.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssilla kirjoitetaan lähinnä aktiivisuutta mittaava, vapaamuotoinen
opiskelupäiväkirja, joka palautetaan erillisen ohjeen mukaisesti
kahdessa osassa. Tämän osuus arvosanasta on noin 50 %. Päiväkirjalla
mitataan nimenomaan aktiivisuutta ja sitoutumista kurssiin eikä niinkään
osaamista.

Kolmen tai neljän
hengen ryhmissä tehtävä projektityö, jonka aihe on vapaa (osuus
arvosanasta on noin 50 %). Projektityössä yhdistetään elektroniikan
komponentteja ja ohjelmistoja. Useimmiten töissä käytetään yhtä tai
useampaa Arduino UNOa, mutta teknologiaa ei ole rajoitettu. Projektien
tulokset esitellään sovitulla tavalla kurssin lopussa ja projektista
laaditaan selostus Aaltowikiin. Ainakin parhaat työt esitellään kurssin
päätteeksi loppunäytöksessä.


Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

28 h + 28 h (2 h + 2 h), ryhmätyöprojekti. Itsenäinen työskentely vähintään 6 h viikossa.

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

Samansisältöinen kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, erikseen keväällä ja syksyllä.

Luennot: 24 tuntia

Harjoitukset lisätöineen: 48 tuntia

Loppunäytös valmisteluineen: 6 tuntia

Projektityö ja kotityöt: 138 tuntia = 10 tuntia viikossa

Yhteensä: 216 tuntia = 8 op


Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Oppikirja: Kimmo Silvonen, Elektroniikka ja sähkötekniikka, 504 s., Gaudeamus 2018 (vapaaehtoinen).

MyCoursesin luento-ohjelmassa on linkkejä omaan lisämateriaaliin  ja kurssin ulkopuolisiin nettiaineistoihin.


Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A4010

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Toteutuksen lisätiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Tervetuloa. Tästä pääsee läpi pelkällä ahkeruudella!

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Ensimmäinen luento ma 7.1.2019 klo 10.15 - 11.45; heti sen jälkeen on mahdollisuus tutustua Sähköpajaan. Harjoitukset aloitetaan jo samalla viikolla ma-pe.


Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot