Omfattning: 8

Tidtabel: 07.01.2019 - 29.05.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

kimmo.silvonen@aalto.fi

Käytä suoraa sähköpostia eikä MyCo:n viestijärjestelmää, joka maskaa lähettäjätiedot!


Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II, III-V 2018 - 2019 (syksy, kevät)
I-II, III-V 2019 - 2020 (syksy, kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut elektroniikan perusteisiin sekä saanut kokemusta prototyypin rakentamisesta ja projektityöskentelystä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Arduinon ja muiden elektroniikan komponenttien perusteita. Elektroniikkapiirien, antureiden, liitäntöjen ja ohjelmistojen yhteispeli.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

Luennot ja harjoitukset tukevat projektitöitä ja antavat yleiskuvaa koulun opetus- ja tutkimusaloista.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, päiväkirja, dokumentoitu projektityö.

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Kurssilla kirjoitetaan lähinnä aktiivisuutta mittaava, vapaamuotoinen
opiskelupäiväkirja, joka palautetaan erillisen ohjeen mukaisesti
kahdessa osassa. Tämän osuus arvosanasta on noin 50 %. Päiväkirjalla
mitataan nimenomaan aktiivisuutta ja sitoutumista kurssiin eikä niinkään
osaamista.

Kolmen tai neljän
hengen ryhmissä tehtävä projektityö, jonka aihe on vapaa (osuus
arvosanasta on noin 50 %). Projektityössä yhdistetään elektroniikan
komponentteja ja ohjelmistoja. Useimmiten töissä käytetään yhtä tai
useampaa Arduino UNOa, mutta teknologiaa ei ole rajoitettu. Projektien
tulokset esitellään sovitulla tavalla kurssin lopussa ja projektista
laaditaan selostus Aaltowikiin. Ainakin parhaat työt esitellään kurssin
päätteeksi loppunäytöksessä.


Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

28 h + 28 h (2 h + 2 h), ryhmätyöprojekti. Itsenäinen työskentely vähintään 6 h viikossa.

Preciserad belastningsberäkning (gäller denna kursomgång): 

Samansisältöinen kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, erikseen keväällä ja syksyllä.

Luennot: 24 tuntia

Harjoitukset lisätöineen: 48 tuntia

Loppunäytös valmisteluineen: 6 tuntia

Projektityö ja kotityöt: 138 tuntia = 10 tuntia viikossa

Yhteensä: 216 tuntia = 8 op


Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Oppikirja: Kimmo Silvonen, Elektroniikka ja sähkötekniikka, 504 s., Gaudeamus 2018 (vapaaehtoinen).

MyCoursesin luento-ohjelmassa on linkkejä omaan lisämateriaaliin  ja kurssin ulkopuolisiin nettiaineistoihin.


Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A4010

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Tilläggsinformation om kursen (gäller denna kursomgång): 

Tervetuloa. Tästä pääsee läpi pelkällä ahkeruudella!

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

Ensimmäinen luento ma 7.1.2019 klo 10.15 - 11.45; heti sen jälkeen on mahdollisuus tutustua Sähköpajaan. Harjoitukset aloitetaan jo samalla viikolla ma-pe.


Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation