Credits: 5

Schedule: 07.01.2019 - 29.05.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

kimmo.silvonen@aalto.fi

Käytä suoraa sähköpostia eikä MyCo:n viestijärjestelmää, joka maskaa lähettäjätiedot!


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II, III-V 2018 - 2019 (syksy, kevät)
I-II, III-V 2019 - 2020 (syksy, kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut elektroniikan perusteisiin sekä saanut kokemusta prototyypin rakentamisesta ja projektityöskentelystä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Arduinon ja muiden elektroniikan komponenttien perusteita. Elektroniikkapiirien, antureiden, liitäntöjen ja ohjelmistojen yhteispeli.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Luennot ja harjoitukset tukevat projektitöitä ja antavat yleiskuvaa koulun opetus- ja tutkimusaloista.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, päiväkirja, dokumentoitu projektityö.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssilla kirjoitetaan lähinnä aktiivisuutta mittaava, vapaamuotoinen
opiskelupäiväkirja, joka palautetaan erillisen ohjeen mukaisesti
kahdessa osassa. Tämän osuus arvosanasta on noin 50 %. Päiväkirjalla
mitataan nimenomaan aktiivisuutta ja sitoutumista kurssiin eikä niinkään
osaamista.

Kolmen tai neljän
hengen ryhmissä tehtävä projektityö, jonka aihe on vapaa (osuus
arvosanasta on noin 50 %). Projektityössä yhdistetään elektroniikan
komponentteja ja ohjelmistoja. Useimmiten töissä käytetään yhtä tai
useampaa Arduino UNOa, mutta teknologiaa ei ole rajoitettu. Projektien
tulokset esitellään sovitulla tavalla kurssin lopussa ja projektista
laaditaan selostus Aaltowikiin. Ainakin parhaat työt esitellään kurssin
päätteeksi loppunäytöksessä.


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

28 h + 28 h (2 h + 2 h), ryhmätyöprojekti. Itsenäinen työskentely vähintään 4 h viikossa. Sivuaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa laajemman ELEC-A4010.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Samansisältönen kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, erikseen keväällä ja syksyllä.

Luennot: 24 tuntia

Harjoitukset lisätöineen: 48 tuntia

Loppunäytös valmisteluineen: 6 tuntia

Projektityö ja kotityöt: 57 tuntia = 4 tuntia viikossa

Yhteensä: 135 tuntia = 5 op


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Oppikirja: Kimmo Silvonen, Elektroniikka ja sähkötekniikka, 504 s., Gaudeamus 2018 (vapaaehtoinen).

MyCoursesin luento-ohjelmassa on linkkejä omaan lisämateriaaliin  ja kurssin ulkopuolisiin nettiaineistoihin.


Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A4910

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Tervetuloa. Tästä pääsee läpi pelkällä ahkeruudella!

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Ensimmäinen luento ma 7.1.2019 klo 10.15 - 11.45; heti sen jälkeen on
mahdollisuus tutustua Sähköpajaan. Harjoitukset aloitetaan jo samalla
viikolla ma-pe.


Description

Registration and further information