Credits: 5

Schedule: 25.02.2019 - 27.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V 2018 – 2019, 2019 – 2020 (spring)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen osaat soveltaa matemaattisia työkaluja, kuten z-muunnosta, suotimen analysointiin. Osaat ratkaista suotimen puuttuvat yhdenmukaiset esitystavat tuntemalla joko impulssivasteen, differenssiyhtälön tai siirtofunktion. Osaat ohjelmoida Matlab-ohjelmistolla halutunlaisen suotimen ja suodattaa sillä äänisignaalista häiriötaajuuksia pois. Tunnistat ongelmia, jotka tulevat vastaan, kun signaaleja suodatetaan todellisuudessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Digitaalisen suodatuksen perusteet: differenssiyhtälöt, siirtofunktiot, ja realisaatiomuodot; digitaalisuodattimien suunnittelu: FIR- ja IIR-suodattimet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suoritus tehtävillä ja sähköisellä tentillä, tai paperitentillä ja harjoitustyöllä. Paperitenttiin voi osallistua, jos on palauttanut harjoitustyön ilmoitettuna ajankohtana ennen kyseistä tenttiä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset ja loppukoe n. 55 h, kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu 78 h tai lopputentti 3 h, harjoitustyö ja itsenäinen opiskelu 76 h. Tenttiin tai loppukokeeseen osallistuminen on pakollista, muu vapaaehtoista.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit T-61.3015 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus (5 op) ja T-61.3010 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus (6 op).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C5230

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät tai vastaavat tiedot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: suomi

Description

Registration and further information