Credits: 5

Schedule: 09.01.2019 - 11.04.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV 2018-2019 (kevät), III-IV 2019-2020 (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suoritettuaan tämän kurssin opiskelija
(i) ymmärtää digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän fyysisen kerroksen perustoiminnot siirtokanavan ollessa kaistarajoitettu ja kohinainen;
(ii) ymmärtää, miten äärellinen kaistanleveys ja lähetysteho rajoittavat signaalin siirron nopeutta ja laatua;
(iii) ymmärtää periaatteet, joilla vastaanotin optimoidaan annetulle digitaaliselle siirtojärjestelmälle, ja osaa analysoida tällaisen järjestelmän suorituskykyä AWGN-kanavan tapauksessa;
(iv) tuntee tavallisimmin käytetyt digitaaliset johtokoodaus- ja kantoaaltomodulaatiotekniikat;
(v) ymmärtää CDMA:n, OFDM:n ja kanavakoodauksen perusperiaatteet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Aaltomuotojen matematiikkaa. Kantoaaltomodulaatio. Kantataajuusmodulaatio. Johtokoodit. Pulssimuodot. Digitaaliset modulaatioaakkostot. Signaaliavaruusesitys ja optimaalisen vastaanottimen suunnittelu AWGN-kanavan tapauksessa. Digitaalisen siirtojärjestelmän suorituskykyanalyysi AWGN-kanavaympäristössä. CDMA:n ja OFDM:n perusperiaatteet. Johdatus kanavakoodaukseen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset: Tentti, laskuharjoitukset, kotilaskut, harjoitustyö.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 51 h
Itsenäinen opiskelu 84 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

B. P. Lathi & Z. Ding: Modern Digital and Analog Communication Systems, International 4th ed., luentokalvot.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-72.1140

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7230

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi
ELEC-A5140 Matematiikkaohjelmistot
ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät
ELEC-C7220 Informaatioteoria

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Description

Registration and further information