Omfattning: 5

Tidtabel: 25.02.2019 - 23.05.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V 2018 - 2019 (spring, odd years, not offered 2019 - 2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Advanced understanding of electromagnetic fields and methodology to solve fundamental problems in electromagnetic field theory.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Complex vectors, dyadics, field equations, field transformations, electromagnetic field solutions, source equivalence.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Homework exercises, project work.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact hours 48 h (2 x 2 h per week, 12 weeks). Independent work 87 h.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I.V. Lindell: Methods for Electromagnetic Field Analysis. Oxford/IEEE Press, 1995.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E4730

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-E4130 Electromagnetic fields or equivalent knowledge.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

language class 3: English

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation