Credits: 5

Schedule: 23.01.2019 - 28.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V (kevät).

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen oppilas kykenee:

Tunnistamaan rakennusten sähköasennusten keskeiset suunnitteluvaatimukset.

Tulkitsemaan ja soveltamaan lainsäädäntöä, suosituksia, asetuksia ja ohjeita.

Tulkitsemaan piirustuksissa käytettyjä graafisia symboleja.

Tekemään sähkökaapeleiden ja suojausten mitoituksen.

Suunnittelemaan sähköasennuksia.

Tekemään ja raportoimaan projektin piirustukset ja määritykset.

Käyttämään CAD-ohjelmaa suunnittelutyökaluna.

Tuntee sähköturvallisuuden perusteet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Rakennusten sähköasennusten suunnitteluvaatimukset: lainsäädäntö, suositukset, asetukset ja ohjeet; graafiset symbolit; sähkökaapelien ja suojausten mitoitus; suunnittelu; raportointi; CAD-ohjelma suunnittelutyökaluna; sähköturvallisuuden perusteet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentotehtävät ja harjoitustyö

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustyö

 

 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetusmonisteet ja kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin S-118.3280 Sähköisten taloteknisten järjestelmien suunnittelu.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E8702

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

Description

Registration and further information