Credits: 5

Schedule: 25.02.2019 - 20.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aiempaa syvällisemmin, miten energiatekniikan teorioita voidaan soveltaa käytännön elämään ja mitä rajoitteita soveltamiseen saattaa liittyä. Opiskelija tuntee alan liiketoimintaa ja siihen liittyviä mahdollisuuksia sekä alan yhteiskunnallisia näkökohtia ja viranomaissäätelyä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäisesti ja ryhmissä toteutettavia vierailukäyntejä ja projektitöitä, joiden puitteissa opiskelijat tutustuvat erilaisiin energiateknisiin laitteisiin ja järjestelmiin käytännössä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, vierailukäynnit ja projektityöt. Opiskelijat esittelevät töitään itsenäisesti ja ryhmissä. Arvostelussa painotetaan itsenäistä tiedonhankintaa ja kykyä tiedon kriittiseen arviointiin, omien johtopäätösten tekemiseen ja niiden selkeään esittämiseen. Kurssin opetustilaisuuksissa on läsnäolopakko.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENE-C2001

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto (5 op) ja ENY-C2002 Energia ja ympäristö (5 op)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description

Registration and further information