Laajuus: 5

Aikataulu: 25.02.2019 - 20.05.2019

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V (kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aiempaa syvällisemmin, miten energiatekniikan teorioita voidaan soveltaa käytännön elämään ja mitä rajoitteita soveltamiseen saattaa liittyä. Opiskelija tuntee alan liiketoimintaa ja siihen liittyviä mahdollisuuksia sekä alan yhteiskunnallisia näkökohtia ja viranomaissäätelyä.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäisesti ja ryhmissä toteutettavia vierailukäyntejä ja projektitöitä, joiden puitteissa opiskelijat tutustuvat erilaisiin energiateknisiin laitteisiin ja järjestelmiin käytännössä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, vierailukäynnit ja projektityöt. Opiskelijat esittelevät töitään itsenäisesti ja ryhmissä. Arvostelussa painotetaan itsenäistä tiedonhankintaa ja kykyä tiedon kriittiseen arviointiin, omien johtopäätösten tekemiseen ja niiden selkeään esittämiseen. Kurssin opetustilaisuuksissa on läsnäolopakko.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENE-C2001

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto (5 op) ja ENY-C2002 Energia ja ympäristö (5 op)

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot