Credits: 5

Schedule: 25.02.2019 - 24.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokoneavusteisten työkalujen perusteet, osaa soveltaa alansa työkaluja ja osaa arvioida työkalujen soveltuvuutta eri kohteisiin. Opiskelija ymmärtää tietokonemallinnuksen luonteen ja rajoitteet sekä mallien hyödyntämistavat teollisuudessa ja tutkimuksessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Insinööritieteissä käytettävien työkalujen esittely. Lisäksi valitaan sovellustyyppikohtaisia ohjelmistomoduuleja tarjotuista vaihtoehdoista.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, henkilökohtaiset tietokoneharjoitukset.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 24 h
Tietokoneharjoitukset 40-52 h
Itsenäinen opiskelu 59-71 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan erikseen.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A1001

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osasuoritukset ovat voimassa vain kurssin aikana, eli kurssin suoritusta ei voi jakaa usealle vuodelle.

Description

Registration and further information