Credits: 5

Schedule: 15.04.2019 - 31.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

• Tutustuu maa- ja kallioperän syntyyn, koostumukseen ja rakenteeseen liittyviin geologisiin prosesseihin. 
• Tuntee yleisimmät mineraalit ja osaa soveltaa tätä tietoa kivilajien määritykseen.
• Tutustuu maaperän ja kallioperän rakenteen, koostumuksen ja ominaisuuksien geofysikaalisiin tutkimusmenetelmiin
• Tuntee maankamaran lujuuteen ja muodonmuutoksiin vaikuttavat ilmiöt ja ominaisuudet, kuten kallion rakoilu ja rapautuminen, maakerrosten huokoisuus, muokkautuvuus ja vedenjohtavuus
• Tuntee pohjaveden esiintymiseen, virtaukseen ja koostumukseen vaikuttavia ominaisuuksia ja veden vaikutuksia maankamaran ja rakennuspohjan kuormituskäyttäytymiseen 
• Tutustuu geologisten prosessien ja ilmiöiden merkitykseen yhdyskuntarakentamisessa ja ympäristön suojelussa.
• Osaa tunnistaa maalajit ja tuntee niiden ominaisuudet sekä niitä kuvaavien tunnuslukujen määrityksen.
• Tuntee käytetyimmät kallioluokitusmenetelmät ja osaa määrittää niihin liittyvät parametrit.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tutustuu maa- ja kallioperän syntyyn, koostumukseen ja rakenteeseen liittyviin geologisiin prosesseihin, maaperän ja kallio-perän rakenteen, koostumuksen ja ominaisuuksien geofysikaalisiin tutkimusmenetelmiin. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee yleisimmät mineraalit ja osaa soveltaa tätä tietoa kivilajien nimeämiseen. Hän tuntee myös maankamaran lujuuteen ja muodonmuutoksiin vaikuttavat ilmiöt ja ominaisuudet. Tuntee pohjaveden esiintymiseen, virtaukseen ja koostumukseen vaikuttavia ominaisuuksia ja veden vaikutuksia maankamaran ja rakennuspohjan kuormituskäyttäytymiseen. Hän osaa tunnistaa maalajit ja tuntee niiden ominaisuudet sekä niitä kuvaavien tunnuslukujen määrityksen sekä tuntee käytetyimmät kallioluokitusmenetelmät ja osaa määrittää niihin liittyvät parametrit. Hän tuntee myös oppimiensa prosessien ja ilmiöiden merkitykseen yhdyskuntarakentamisessa ja ympäristön suojelussa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pakolliset harjoitukset (kivilajien ja mineraalien tunnistamisharjoitukset, laboratorio- lasku- ja maastoharjoitukset). Mineraali- ja kivilajitentti, teoriapohjainen tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yhteensä 133h: 24 h luentoja + 30 h harjoituksia + 79h omatoiminen opiskelu.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali ilmoitetaan MyCoursesissa

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa osittain kurssit Yhd-33.1600 Rakennusgeologian perusteet 4 op ja Rak-50.1119 Geomekaniikan perusteet 4 op

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENY-C2004

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description

Registration and further information