Omfattning: 5

Tidtabel: 26.02.2019 - 08.04.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Prof. Hannu Hyyppä

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

arttu.julin@aalto.fi

juho-pekka.virtanen@aalto.fi

kaisa.jaalama@aalto.fi

hannu.hyyppa@aalto.fi

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (spring term)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

To understand special applications of laser scanning. To understand mobile, UAV and multi-/hyperspectral laser scanning. To understand and apply processing algorithms of 3D point clouds. To understand and apply registration and integration of laser scanning data with other data sources.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

This course gives a deeper insight on laser scanning methods such as the use of mobile laser scanning, UAV laser scanners, multi- and hyperspectral laser scanning, handheld scanners, and special applications of laser scanning. In addition, algorithms of 3D data processing and integration with other data sources are emphasized. The course includes also a seminar part in which the recent development of laser scanning is illustrated.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Examination and assignments

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

50% examination & 50% assignments

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures (20 h), assignments (60 h), self-study (28 h), preparation for examination + examination (27 h)

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lecture notes and additional literature

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=GIS-E3030

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

It is recommended (but not mandatory) to take courses GIS-E1020 From Measurements to Maps and GIS-E1040 Photogrammetry, Laser Scanning and Remote Sensing before participating in this course.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

See Timetable 2019

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation