Credits: 5

Schedule: 25.02.2019 - 08.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja: Susanna Hurme (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija

 • ymmärtää voiman, momentin, liikemäärän ja liikemäärän momentin peruskäsitteet ja osaa kuvata ne skalaari- ja vektorimuodossa
 • osaa määrittää kappaleen tasapainotilan
 • osaa määrittää kappaleen liiketilan   
 • osaa analysoida systemaattisesti todellisia rakenteita ja koneita mallintamalla ne tasapainossa tai liikkeessä olevina partikkeleina ja jäykkinä kappaleina mekaniikan perusperiaatteita soveltaen
  • kykenee ratkaisemaan mekaniikan ongelmia hyödyntämällä matriisilaskennan ja differentiaaliyhtälöiden teorian matemaattisia menetelmiä
  • osaa arvioida kriittisesti saatujen tulosten todenperäisyyttä

  Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • voiman, jakaantuneen voiman ja momentin käsitteet ja voimasysteemien redusointi
 • vapaakappalekuvio ja jäykän kappaleen tasapaino
 • kappaleen ja kappalesysteemin tukireaktiot
 • ristikon sauvavoimat
 • palkin leikkausvoima- ja taivutusmomenttijakaumat ja -kuviot
 • jäykän kappaleen tasoliikkeen kuvaus karteesisessa ja napakoordinaatistossa
 • jäykän kappaleen tasoliikkeen liikeyhtälöt (Eulerin liikelait)
 • liikemäärän, liikemäärän momentin, impulssin, työn ja energian käsitteet
 • Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Luennot, henkilökohtainen opiskelu, kuulustelut

  Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

  Sekä statiikan, että dynamiikan osiot on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssin suoritus hyväksytään.


  Statiikan ja dynamiikan osioiden hyväksytty suoritus tarkoittaa vähintään 25 suorituspistettä kummastakin osiosta. Kunkin osion maksimipistemäärä on 60, ja pisteitä kertyy laskuharjoituksista, MasteringEngineering -lisätehtävistä sekä välikokeista. Suorituspisteistä vähintään 10 on saatava kunkin osion laskuharjoituksista, muuten pisteet voi kerryttää haluamallaan tavalla. Suorituspisteet määräytyvät seuraavalla tavalla sekä Statiikan, että Dynamiikan osioissa:


  1. Laskuharjoitukset. Kunkin viikon laskuharjoituksissa on 5 tehtävää, joista kukin arvostellaan asteikolla 0-4p. Laskuharjoituksista kertyy max. 25 suorituspistettä / osio. Laskuharjoitusten suorituspisteet (LS) sekä statiikan, että dynamiikan osalta lasketaan kaavalla:

  LS = (P/60)*25 (pyöristys lähimpään tasalukuun), missä P on tehtävistä saatujen pisteiden summa.


  2. MasteringEngineering (ME) -lisätehtävät. ME-verkko-oppimisympäristössä voi tehdä lisätehtäviä omaan tahtiin 16.4. saakka. Katso kirjautumisohjeet kurssin kotisivuilta. Lisätehtävistä saa max. 5 suorituspistettä sekä statiikan, että dynamiikan osioissa. Lisätehtävien pisteet muutetaan suorituspisteiksi pyöristämällä lähimpään tasalukuun.


  3. Välikokeet. Statiikan ja dynamiikan osioiden lopuksi järjestetään välikokeet. Kunkin välikokeen maksimipistemäärä on 30.


  Suorituspisteet Statiikan ja Dynamiikan osioille saadaan laskemalla yhteen laskuharjoitusten suorituspisteet, ME-lisätehtävien pisteet ja välikoepisteet. Maksimipistemäärä kultakin osiolta on 25+5+30 = 60. Kun sekä Statiikan, että Dynamiikan osio on suoritettu hyväksytysti, lasketaan kaikki suorituspisteet ja välikoepisteet yhteen. Arvosana määräytyy alla oleva taulukon mukaisesti. Arvosanassa laskuharjoitusten painotus on 50% ja välikokeiden 50%.


  Pisteet

  Arvosana

  50 – 63

  1

  64 – 77

  2

  78 – 91

  3

  92 – 105

  4

  106 – 120

  5  Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Luennot 24 h, kuulustelut 5 h, henkilökohtainen opiskelu 104 h

  Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

  luennot: 36h

  itsenäinen työ (laskuharjoitusten laskeminen itsenäisesti tai laskutuvassa): 73

  välikokeisiin valmistautuminen: 20h

  välikokeet: 6h


  Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

  Details on the course materials (applies in this implementation): 

  R. C. Hibbeler,
  Engineering Mechanics, Statics & Dynamics, 14. ed.

  Kurssikirja on ilmaiseksi luettavissa
  MasteringEngineering –oppimisympäristössä. Katso kirjautumisohjeet kurssin
  kotisivuilta.


  Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Korvaa kurssit Rak-54.1100 Statiikka (3 op) ja Kul-49.1100 Dynamiikka I (4 op)

  Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C1001

  Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  MS-A0005 Matriisilaskenta ja MS-A0105 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 tai vastaavat tiedot

  Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

  Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

  Details on the schedule (applies in this implementation):   Laskuharjoitus
  palautusaika
  Viikko 1 (Statiikka 1)
  ma 4.3. klo 18
  Viikko 2 (Statiikka 2)
  ma 11.3. klo 18
  Viikko 3 (Statiikka 3)
  pe 15.3. klo 12
  Viikko 4 (Dynamiikka 1)
  ma 25.3. klo 18
  Viikko 4 (Dynamiikka 2)ma 1.4. klo 18
  Viikko 4 (Dynamiikka 3)pe 5.5. klo 12

  Statiikan välikoe: ma 18.3. klo 14-17

  Dynamiikan välikoe: ma 8.4. klo 16.30-19.30

  Välikokeiden uusintamahdollisuus: to 16.4. klo 16.30-19.30

  Description

  Registration and further information