Credits: 5

Schedule: 26.02.2019 - 31.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tommi Mikkola (kevät), Ossi Kaario (syksy)

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja: Tommi Mikkola (tommi.mikkola@aalto.fi), Puumiehenkuja 5A (K3), huone 212. Tapaaminen sovittavissa sähköpostilla.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V (kevät), I (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin keskeisenä osaamistavoitteena on opiskelijan virtausmekaanisen yleissivistyksen kehittäminen. Paino on keskeisten käsitteiden, terminologian, keskeisten virtausilmiöiden ja yksinkertaisten perusvirtausongelmien ratkaisutekniikoiden oppimisessa. Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää virtausmekaniikan termistöä ja osaa selittää, mitä virtausmekaniikan keskeiset käsitteet tarkoittavat, mihin periaatteisiin virtausmekaniikan perusyhtälöt perustuvat ja miten yhtälöitä voidaan yksinkertaistaa. Opiskelija osaa selittää dimensioanalyysin perusajatuksen ja soveltaa sitä virtausmekaniikassa esimerkiksi koetulosten skaalaamiseksi. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia virtausteknisiä ongelmia, kuten määrittää putkiston tilavuusvirran, painehäviön tai pumpun nostokorkeuden ja määrittää kappaleisiin vaikuttavia voimia, momentteja tai pyörivien virtauskoneiden ominaisuuksia virtausnopeuksien perusteella.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Levossa oleva fluidi ja paine; fluidin liike; Bernoullin yhtälö ja sen käyttö; kontrollitilavuusajattelu ja säilymisperiaate virtausmekaniikassa; energiayhtälö, häviöt ja laajennettu Bernoullin yhtälö; differentiaalimuotoiset yhtälöt; potentiaalivirtaus ja ratkaisujen superponointi; dimensioanalyysi; putkivirtaukset; rajakerros ja virtaus kappaleiden ympäri; vastus ja nostovoima; pyörivät virtauskoneet.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kts. Luennot -osio kurssin MyCourses-sivuilla

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pakolliset harjoitukset ja vapaaehtoiset laskutuvat

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kts. Yleistä kurssista ja Viikkoharjoitukset -osiot kurssin MyCourses-sivuilla

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Young, Munson, Okiishi ja Huebsch: Introduction to fluid mechanics, 5th edition (myös muut painokset käyvät)

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kul-34.3100 Virtausmekaniikan perusteet

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2003

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kevään toteutuksen luennoi Tommi Mikkola ja syksyn toteutuksen Ossi Kaario

Description

Registration and further information