Omfattning: 5

Tidtabel: 26.02.2019 - 31.05.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tommi Mikkola (kevät), Ossi Kaario (syksy)

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Vastuuopettaja: Tommi Mikkola (tommi.mikkola@aalto.fi), Puumiehenkuja 5A (K3), huone 212. Tapaaminen sovittavissa sähköpostilla.

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V (kevät), I (syksy)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin keskeisenä osaamistavoitteena on opiskelijan virtausmekaanisen yleissivistyksen kehittäminen. Paino on keskeisten käsitteiden, terminologian, keskeisten virtausilmiöiden ja yksinkertaisten perusvirtausongelmien ratkaisutekniikoiden oppimisessa. Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää virtausmekaniikan termistöä ja osaa selittää, mitä virtausmekaniikan keskeiset käsitteet tarkoittavat, mihin periaatteisiin virtausmekaniikan perusyhtälöt perustuvat ja miten yhtälöitä voidaan yksinkertaistaa. Opiskelija osaa selittää dimensioanalyysin perusajatuksen ja soveltaa sitä virtausmekaniikassa esimerkiksi koetulosten skaalaamiseksi. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia virtausteknisiä ongelmia, kuten määrittää putkiston tilavuusvirran, painehäviön tai pumpun nostokorkeuden ja määrittää kappaleisiin vaikuttavia voimia, momentteja tai pyörivien virtauskoneiden ominaisuuksia virtausnopeuksien perusteella.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Levossa oleva fluidi ja paine; fluidin liike; Bernoullin yhtälö ja sen käyttö; kontrollitilavuusajattelu ja säilymisperiaate virtausmekaniikassa; energiayhtälö, häviöt ja laajennettu Bernoullin yhtälö; differentiaalimuotoiset yhtälöt; potentiaalivirtaus ja ratkaisujen superponointi; dimensioanalyysi; putkivirtaukset; rajakerros ja virtaus kappaleiden ympäri; vastus ja nostovoima; pyörivät virtauskoneet.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

Kts. Luennot -osio kurssin MyCourses-sivuilla

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pakolliset harjoitukset ja vapaaehtoiset laskutuvat

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Kts. Yleistä kurssista ja Viikkoharjoitukset -osiot kurssin MyCourses-sivuilla

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Young, Munson, Okiishi ja Huebsch: Introduction to fluid mechanics, 5th edition (myös muut painokset käyvät)

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kul-34.3100 Virtausmekaniikan perusteet

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2003

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kevään toteutuksen luennoi Tommi Mikkola ja syksyn toteutuksen Ossi Kaario

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation