Credits: 5

Schedule: 08.01.2019 - 22.02.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

VASTUUOPETTAJA:
Juha Huuki

Puhelin:
050-3711965

Sähköposti:
Juha.Huuki@aalto.fi

Vastaanotto:
ma
klo
12-13
(Maari, 245)

INFO:
MyCourses


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Ymmärtää globaalin konepaja-ja rakennustuoteteollisuuden yrityksen toimintaperiaatteet ja kykenee hahmottamaan konepajatuotantoa kokonaisuutena.

- Tuntee erilaiset tuotantojärjestelmät sekä osaa soveltaa ja arvioida niiden käyttöympäristöä konepaja ja rakennustuoteteollisuuden tuotannossa.

- Osaa luetella konepajatuotannossa käytettäviä tuotantomenetelmiä ja ohjelmistoja sekä ymmärtää eri valmistusteknologioiden perusteet.

- Ymmärtää tuotannon toimitusketjun ja alihankinnan perusteet.

- Osaa määritellä tuotannon laatuasioiden merkityksen.

- Ymmärtää teollisuusautomaation merkityksen tuotantotekniikassa.

- Ymmärtää tuotantotekniikan merkityksen teollisuusyritykselle ja vaikutukset yhteiskuntaan.

- Hahmottaa teollisuusautomaatiokentän ohjelmistotarjontaa.

- Tunnistaa tuotteiden suunnittelun ja toteutuksen välisen vuorovaikutuksen.

- Kykenee hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti tuotantotekniikan alan tietoa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle peruskäsitys metalli- ja rakennustuoteteollisuusyrityksen tuotantotekniikasta sekä teollisuusyrityksen toiminnasta. Opiskelija ymmärtää globaalin konepaja- ja rakennustuoteteollisuuden toimintaperiaatteet, kykenee hahmottamaan tuotantoa kokonaisuutena sekä tunnistaa keskeisimmät konepajateollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden tuotantomenetelmät. Kurssissa käsitellään seuraavia asioita:

- Teollisuusyrityksen tuotantojärjestelmät, toimitusketjut, alihankinta, tuotannon suunnittelu ja –ohjaus.
- Laatujohtaminen ja mittaustekniikat
- Konepajan tuotantoprosessit
- Rakennustuotekomponenttien ja –moduulien teollinen valmistus
- Tuotantotekniikan teollisuusautomaatio ja teollisuusohjelmistot.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Lean filosofia valmistavan teollisuuden ympäristössä

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, kysymyssarja, harjoitustyö ja tentti. Arvosana määräytyy tentin ja harjoitustyön perusteella.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

HYVÄKSYTTY SUORITUS=(KYSYMYSSARJA PALAUTTETU,
HYVÃKSYTTY
HARJOITUSTYÖ– ja HYVÄKSYTTY TENTIN ARVOSANA
).
HARJOITUSTYÖ 20% ja TENTTI 80% KURSSIN KOKONAISARVOSANASTA


Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

OPISKELUTYÖN MITOITUS
SUORITUSTAVOITTAIN

 

Opintopistemäärä

Tuntimäärä

 

5

133,00

Toteutus/suoritustapa

Opiskelijan
työmäärä(h)

Luentotyyppistä  opetusta

28

Harjoituksia
(henkilökohtaisten harjoitusten tekemistä) ohjatuissa ryhmissä ja/tai
omaehtoisesti

50

Harjoitustyön esittely

5

Omakohtaista
opiskelua(esitehtävät)

27

Tenttiin
valmistautuminen

20

Tentti
(3h)

3

 

 


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali ilmoitetaan 1. luennolla

Details on the course materials (applies in this implementation): 

•Kurssin oppikirjana
toimii Fundamentals of Manufacturing Philip D. Rufe,
CMfgE
Third Edition 2013.
•Luvut 19,20,23-26, 28,29,
30,35,36,37,39, 42-49, 56(56.1,56.3,56.9)
•Kirja saatavana e-kirjana Aallon
kirjastosta

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2006

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu insinöörititeiden korkeakoulun pääaineen ja sivuaineen opiskelijoille.

Description

Registration and further information