Credits: 3

Schedule: 16.04.2019 - 28.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Puranen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- osaat käyttää espanjan suullista ja kirjallista taitoa erityisesti omaan alaan ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

- hallitset oman alasi terminologiaa ja pystyt kommunikoimaan sujuvasti työelämän erityyppisissä viestintätilanteissa

- ymmärrät aihekohtaisia oman ammattialasi tekstejä ja osaat aiheeseen kuuluvaa, keskeistä erityissanastoa

- osaat tuottaa oman alasi työelämätilanteisiin tai opiskeluun liittyviä keskeisiä tekstilajeja

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana perehdytään ajankohtaisiin talouden, tekniikan, taiteen, muotoilun tai arkkitehtuurin aiheisiin ja teksteihin sekä niihin liittyvään sanastoon oman ammattialan mukaan. Kurssi sisältää sekä kirjallisia tehtäviä että suullisia esityksiä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa tunneilla, aktiivista osallistumista opetukseen (10 %) ja itsenäistä työskentelyä. Kurssi koostuu kirjallisista harjoituksista (20 %), suullisesta esitelmästä omalta opiskelualalta (20 %) ja loppukokeesta (50 %).

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 30 h

- itsenäinen opiskelu 51 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan oma materiaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kie-98.2094 Tekniikan espanjaa 1 (o,w) (2 op)

Korvaa kurssin 65C00301 Cultura y Negocios en España (3 op)

Korvaa kurssin 65C00302 Cultura y Negocios en América Latina (3 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-2170

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-2160 tai LC-2242 tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information