Laajuus: 3

Aikataulu: 16.04.2019 - 28.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Puranen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- osaat käyttää espanjan suullista ja kirjallista taitoa erityisesti omaan alaan ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

- hallitset oman alasi terminologiaa ja pystyt kommunikoimaan sujuvasti työelämän erityyppisissä viestintätilanteissa

- ymmärrät aihekohtaisia oman ammattialasi tekstejä ja osaat aiheeseen kuuluvaa, keskeistä erityissanastoa

- osaat tuottaa oman alasi työelämätilanteisiin tai opiskeluun liittyviä keskeisiä tekstilajeja

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana perehdytään ajankohtaisiin talouden, tekniikan, taiteen, muotoilun tai arkkitehtuurin aiheisiin ja teksteihin sekä niihin liittyvään sanastoon oman ammattialan mukaan. Kurssi sisältää sekä kirjallisia tehtäviä että suullisia esityksiä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa tunneilla, aktiivista osallistumista opetukseen (10 %) ja itsenäistä työskentelyä. Kurssi koostuu kirjallisista harjoituksista (20 %), suullisesta esitelmästä omalta opiskelualalta (20 %) ja loppukokeesta (50 %).

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 30 h

- itsenäinen opiskelu 51 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan oma materiaali

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kie-98.2094 Tekniikan espanjaa 1 (o,w) (2 op)

Korvaa kurssin 65C00301 Cultura y Negocios en España (3 op)

Korvaa kurssin 65C00302 Cultura y Negocios en América Latina (3 op)

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-2170

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B2

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-2160 tai LC-2242 tai vastaavat tiedot

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot