Credits: 3

Schedule: 08.01.2019 - 14.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Gabriela Barco

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi:
- pystyt selviytymään portugalin kielellä työ- ja arkielämän tavallisimmissa viestintätilanteissa
- osaat ilmaista itseäsi tuttuja fraaseja käyttäen arki- ja työelämän tilanteissa, mm. esittelemään itsesi, vastaamaan omaa työtäsi ja taustaasi koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen
- osaat tunnistaa ja ymmärtää jonkin verran portugalinkielisten maiden tapakulttuurin erityispiirteitä

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 h, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %). Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.
2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (30 %)
3. Kirjallinen tentti (60 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 24 h, monimuotokurssi, jossa mukana verkko-opiskelua
- opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 57 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ingalsuo, (2017, 1.- 5. painos). Tudo bem? 1 – portugalin alkeiskurssi
Muu kurssimateriaali MyCourses-oppimisalustalla

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-3111

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: 0-taso (ei edeltäviä opintoja) Tavoitetaso: A1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-taso (ei edeltäviä opintoja)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information