Credits: 3

Schedule: 26.02.2019 - 04.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Gabriela Barco

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- selviydyt työelämän tavallisissa viestintätilanteissa portugaliksi
- pystyt kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa tilanteissa, mm. kertomaan perustiedot omasta työstäsi ja yrityksestäsi ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä
- osaat jonkin verran talouselämän perusterminologiaa ja ymmärrät helpohkon tekstin keskeisen sisällön apuvälineitä käyttäen
- kykenet etsimään tarvitsemiasi tietoja autenttisista lähteistä (mm. mainokset, ilmoitukset, aikataulut, yritysten verkkosivut)
- pystyt osallistumaan keskusteluun oman työn ja arkielämän tutuissa tilanteissa
- tunnet jossakin määrin portugalinkielisten maiden tapakulttuuria

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kielen perusrakenteiden täydentäminen ja arkielämän perussanaston laajentaminen, suppean taloussanaston omaksuminen ja arki- ja työelämän tavallisimmista asioimistilanteista selviytyminen sekä tapakulttuuriin tutustuminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %). Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.
2. Tuntitestit ja / tai kirjalliset tehtävät (20 %)
3. Suullinen koe (10 %)
4. Kirjallinen luentokuulustelu (60 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 0-24 h monimuotokurssi, jossa mukana verkko-opiskelua. Kurssi voidaan toteuttaa myös täysin verkkokurssina.

- opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 57 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ingalsuo, (2017, 1.- 5. painos). Tudo bem? 1 – portugalin alkeiskurssi Muu kurssimateriaali MyCourses-oppimisalustalla

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-3112

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A1. Tavoitetaso: A1.2.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-3111 Portugali 1 - Työelämän portugalia (3 op) tai vastaavat tiedot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information