Credits: 3

Schedule: 25.02.2019 - 05.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Isabella Fröjdman, Hanna Husu, Heidi Laurikainen, Johanna Mäkelä, Sofia Sevón, Saija Tamminen-Parre, Taija Votkin

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II (syksy 2018, 2019), III, IV, V (kevät 2019, 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi selviydyt työelämään ja omaan erikoisalaasi liittyvistä ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämään liittyvissä eri asiayhteyksissä tilanteeseen sopivalla tavalla. Osaat ilmaista ja perustella näkökantojasi ruotsiksi. Ymmärrät ruotsinkielisiä, omaan alaasi liittyviä tekstejä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  • työelämän viestintätilanteisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä, mm. småprat
  • ruotsinkielisen kulttuurin vaikutus työelämän viestintätilanteisiin
  • oman alan sanasto
  • itsenäinen työskentely, mm. keskeisten rakenteiden kertaaminen tarpeen mukaan
  • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  • Kirjalliset tehtävät
  • Keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
  • Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • Arviointi perustuu niin aktiivisuuteen kuin suulliseen ja kirjalliseen taitoon

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 4 - 36 t, itsenäinen työskentely 45 - 77 t. Kontaktiopetuksen määrä vaihtelee toteutustavan mukaan. Tarjoamme esimerkiksi integroituja ja intensiivisiä kursseja sekä verkkokursseja. 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan ohjeiden mukaan

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5410

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B1 – B2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pistemäärä ruotsin lähtötasotestistä vähintään 25.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi valmentaa toisen kotimaisen kielen kirjalliseen (LC-5001) ja suulliseen (LC-5002) kokeeseen. Kokeet järjestetään niille, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti.

Kurssi voi sisältää videoitavia harjoituksia. Kurssilla voidaan käyttää vertaisarviointia. Vahvista osallistumisesi olemalla läsnä ensimmäisellä opetuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information