Credits: 3

Schedule: 08.01.2019 - 15.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Heidi Laurikainen, Johanna Mäkelä

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III (kevät 2019), IV (kevät 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat viestiä asiantuntevasti erilaisissa viestintätilanteissa. Pystyt toimimaan vuorovaikutteisesti ruotsinkielisessä yrityskulttuurissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Osaat pitää havainnollisia esityksiä ja puheita suhteellisen vapaasti.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opit viestimään suullisesti työelämän eri tilanteissa ja eri kohderyhmät huomioon ottaen. Opit toimimaan vuorovaikutteisesti ruotsinkielisessä yrityskulttuurissa ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Kurssilla harjoitellaan tilanteen mukaista suullista ilmaisua, havainnollistamaan esityksiä, pitämään puheita sekä argumentoimaan. Kurssilla pidetään sekä ennalta valmisteltuja että valmistelemattomia esityksiä. Osaan esityksistä liittyy itsearviointi. Tämä kurssi voi sisältää videoitavia harjoituksia.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  • Kontaktiopetus 24 - 36 t
  • Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen
  • Suulliset esitykset (100 % arvosanasta)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  • kontaktiopetus 24 - 36 t
  • opiskelijan valmistautuminen tunneille 45 - 57 t

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan ohjeiden mukaan.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5817

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: B2

Tavoitetaso: B2 - C1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat, joilla on hyvät tiedot ruotsin kielessä voivat osallistua kurssille suoraan tai jonkun aiemman suoritetun kurssin jälkeen.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 – 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luentokerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information