Credits: 3

Schedule: 16.04.2019 - 23.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat viestiä asiantuntevasti valitsemastasi, omaan alaasi liittyvästä aiheesta sekä kirjallisesti että suullisesti, tilanteen ja tekstilajin edellyttämällä tavalla. Ymmärrät ammattialaasi kuuluvien venäjänkielisten yleistajuisten asiatekstien pääsisällön ja osaat käyttää valittuun aiheeseen kuuluvaa keskeistä erityissanastoa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään itsenäisesti talouden, tekniikan tai taiteen ja suunnittelun alaan liittyvään aiheeseen ajankohtaisten, yleistajuisten tekstien avulla. Kurssin aikana koostetaan sovitun materiaalin perusteella aiheeseen liittyvä suppea sanasto sekä laaditaan kirjallisia referaatteja ja pidetään suullinen esitelmä tilanteen ja tekstilajin vaatimukset huomioiden.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetusjakso, jonka aikana sovitaan aiheet, kurssitehtävät ja aikataulu

2. Aiheeseen ja materiaaliin perehtyminen itsenäisesti

3. Kirjalliset tehtävät ja sanasto

4. Palautekeskustelut opettajan kanssa

5. Suullinen esitelmä

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäistä työskentelyä 63 h ja pienryhmäopetusta 18 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sovitaan kurssilla

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8094

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso B2.1, tavoitetaso B2.2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-8245 Liike-elämän venäjää 5. Suositellaan lisäksi LC-8351 Venäjänkielinen yritysviestintä A ja LC-8352 Venäjänkielinen yritysviestintä B

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information