Credits: 3

Schedule: 07.01.2019 - 13.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat toimia näyttelyn järjestämiseen liittyvissä tilanteissa ja esitellä tuotteita ja palveluja. Pystyt osallistumaan keskusteluihin, jotka koskevat palvelujen laatua ja liiketoiminnan kehittämistä. Olet vahvistanut asiakielessä käytettävien rakenteiden hallintaa ja kirjallisen liikeviestinnän taitojasi. Pystyt toimimaan venäläisessä liikealan toimintaympäristössä asianmukaisesti ja kulttuurieroja huomioiden.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Näyttelyjen järjestämiseen sekä tuotteiden ja palvelujen esittelyyn ja arviointiin liittyviä tilanteita. Liiketoiminnan kehittämistä koskevia keskusteluja, aiheena mm. yrityksen imagon rakentaminen. Ko. tilanteisiin liittyvää tapakulttuuria. Aiheisiin liittyviä tekstejä ja asiakielelle ominaisia rakenteita ja ilmauksia. Liikekirjemoduuli.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %)

2. Oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli(15 %)

3. Suullinen tentti (25 %)

4. Kirjallinen tentti (50 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetus: luennot 36 h

2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 41 h

3. Tentit (kirjallinen ja suullinen) 4 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B2 ISBN 978-586-547-732-7, Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B2, workbook, ISBN 978-586-547-733-4, kpl 7-12 ja kurssilla jaettava aineisto.

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

67C00302 Venäjänkielinen yritysviestintä 3b.

Opiskelija voi suorittaa vain yhden seuraavista kursseista: LC-8352 Venäjänkielinen yritysviestintä B tai 67C00302 Venäjänkielinen yritysviestintä 3b.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8352

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: B2.1

Tavoitetaso: B2.2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi LC-8351 Venäjänkielinen yritysviestintä A tai 67C00301 Venäjänkielinen yritysviestintä 3a

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Opiskelija voi suorittaa vain yhden seuraavista kursseista: LC-8352 Venäjänkielinen yritysviestintä B tai 67C00302 Venäjänkielinen yritysviestintä 3b.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information