Omfattning: 3

Tidtabel: 07.01.2019 - 13.02.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat toimia näyttelyn järjestämiseen liittyvissä tilanteissa ja esitellä tuotteita ja palveluja. Pystyt osallistumaan keskusteluihin, jotka koskevat palvelujen laatua ja liiketoiminnan kehittämistä. Olet vahvistanut asiakielessä käytettävien rakenteiden hallintaa ja kirjallisen liikeviestinnän taitojasi. Pystyt toimimaan venäläisessä liikealan toimintaympäristössä asianmukaisesti ja kulttuurieroja huomioiden.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Näyttelyjen järjestämiseen sekä tuotteiden ja palvelujen esittelyyn ja arviointiin liittyviä tilanteita. Liiketoiminnan kehittämistä koskevia keskusteluja, aiheena mm. yrityksen imagon rakentaminen. Ko. tilanteisiin liittyvää tapakulttuuria. Aiheisiin liittyviä tekstejä ja asiakielelle ominaisia rakenteita ja ilmauksia. Liikekirjemoduuli.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %)

2. Oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli(15 %)

3. Suullinen tentti (25 %)

4. Kirjallinen tentti (50 %)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetus: luennot 36 h

2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 41 h

3. Tentit (kirjallinen ja suullinen) 4 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B2 ISBN 978-586-547-732-7, Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B2, workbook, ISBN 978-586-547-733-4, kpl 7-12 ja kurssilla jaettava aineisto.

 

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

67C00302 Venäjänkielinen yritysviestintä 3b.

Opiskelija voi suorittaa vain yhden seuraavista kursseista: LC-8352 Venäjänkielinen yritysviestintä B tai 67C00302 Venäjänkielinen yritysviestintä 3b.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8352

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: B2.1

Tavoitetaso: B2.2

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi LC-8351 Venäjänkielinen yritysviestintä A tai 67C00301 Venäjänkielinen yritysviestintä 3a

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Opiskelija voi suorittaa vain yhden seuraavista kursseista: LC-8352 Venäjänkielinen yritysviestintä B tai 67C00302 Venäjänkielinen yritysviestintä 3b.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation