Credits: 0

Schedule: 25.02.2019 - 05.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Stina Niemi, Saija Tamminen-Parre, Sofia Sevón, Taija Votkin, Heidi Laurikainen, Isabella Fröjdman, Hanna Husu

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II (syksy 2018, 2019), III, IV, V (kevät 2019, 2020). Opintojakso järjestetään tarvittaessa kesäkurssina, intensiivisenä tai osittain etäkurssina.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi selviydyt työelämään ja omaan erikoisalaasi liittyvistä ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Pystyt kommunikoimaan ymmärrettävästi työelämään liittyvissä ja erilaisissa asiayhteyksissä tilanteeseen sopivalla tavalla. Osaat ilmaista ja perustella näkökantojasi ruotsiksi. Ymmärrät ruotsinkielisiä omaan alaasi liittyviä tekstejä.

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  • työelämän viestintätilanteisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä, mm. småprat
  • tutustutaan ruotsinkielisen kulttuurin vaikutukseen työelämän viestintätilanteissa
  • oman alan sanasto
  • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta
  • itsenäinen työskentely

 

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  • kirjalliset tehtävät
  • keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • arviointi perustuu niin aktiivisuuteen kuin suullisen ja kirjalliseen taitoon

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 4 - 36 t, itsenäinen työskentely 45 - 77 t. Kontaktiopetuksen määrä vaihtelee toteutustavan mukaan. Tarjoamme esimerkiksi integroituja tai intensiivisiä kursseja sekä verkkokursseja.

 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali opettajan ohjeiden mukaisesti.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LCA-5703

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B1/B2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pistemäärä ruotsin lähtötasotestistä vähintään 25.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suullisesta ja kirjallisesta kokeesta arvosteluasteikko on hyvät tiedot/tyydyttävät tiedot/hylätty.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi valmentaa toisen kotimaisen kielen kirjalliseen (LCA-5701) ja suulliseen kokeeseen (LCA-5702).

Opiskelijan tulee vahvistaa osallistumisensa läsnäolollaan ensimmäisellä opetuskerralla.

Kurssi voi sisältää videoitavia harjoituksia. Kurssista voidaan käyttää myös vertaisarviointia. 

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information