Credits: 3

Schedule: 07.01.2019 - 11.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Stina Niemi, Sofia Sevón

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III (våren 2019 och 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Efter genomförd kurs har du utvecklat din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i olika arbetsrelaterade sammanhang. Du kan använda ett klart och funktionellt språk anpassat efter målgrupp och situation. Du kan också bearbeta din framställning utgående från respons och genom att utnyttja lämpliga språkliga verktyg.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Du får skriva olika slags texter och hålla presentationer med anknytning till det egna ämnesområdet. Du får insikt i bl.a. vetenskapligt skrivande, text- och språkvård och hur man bygger upp och framför muntliga presentationer, även videopresentationer. Du får individuell handledning för kandidatarbetet eller annan text. Du får också respons på dina muntliga presentationer. Videoinspelning av muntliga övningar ingår i kursen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  • Skriftliga uppgifter
  • Muntliga presentationer och diskussioner
  • Aktivt deltagande i undervisningen

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktundervisning 2 - 24 h, självständigt arbete 57 - 79 h. Mängden kontaktundervisning anpassas enligt gruppens behov.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Studiematerial enligt lärarens anvisningar.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LCA-5705

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursen är avsedd för studerande med svenska som modersmål/skolbildningsspråk. Kursen är även lämplig för tvåspråkiga studerande (finska och svenska) samt för övriga studerande med mycket goda kunskaper i svenska.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

godkänd/underkänd

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

På WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursen är avsedd för studerande med svenska som modersmål/skolbildningsspråk. Kursen är även lämplig för tvåspråkiga studerande (finska och svenska) samt för övriga studerande med mycket goda kunskaper i svenska. Kursen rekommenderas för studerande som skriver sitt kandidatarbete.

Obs! Det krävs minst 10 anmälda för att kursen ska ordnas.

Description

Registration and further information