Credits: 3

Schedule: 08.01.2019 - 14.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hannele Airio, Heidi Laurikainen, Johanna Mäkelä, Stina Niemi, Sofia Sevón, Taija Votkin

 

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Opettaja: Taija Votkin taija.votkin@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II (syksy 2018, 2019), III, IV (kevät 2019, 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi selviydyt työelämän ja omaan erikoisalaasi yritysviestintään liittyvistä ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämään liittyvistä eri asiayhteyksissä tilanteeseen sopivalla tavalla. Ymmärrät ruotsinkielisiä, myös omaan alaasi liittyviä tekstejä. Kurssin ja siihen sisältyvän kirjallisen sekä suullisen kokeen suorittaneella opiskelijalla on julkishallinnon henkilöstöltä vaadittava vähintään tyydyttävä oman alan ruotsin kielen taito (ks. kielitaitolaki 424/2003).

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • työelämään ja yritysviestintään liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä
 • ruotsinkielisen kulttuurin vaikutus työelämän viestintätilanteisiin
 • oman alan sanasto
 • itsenäinen työskentely, mm. keskeisten rakenteiden kertaaminen tarpeen mukaan
 • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta

 

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssi koostuu kolmesta osiosta:

Luennot, pakolliset tehtävät sekä muu itsenäinen työskentely.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • kirjalliset tehtävät
 • keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
 • kirjallinen koe (50 % arvosanasta)
 • suullinen koe (50% arvosanasta)

 

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin arviointi perustuu suulliseen loppukokeeseen (50 %) ja kirjalliseen loppukokeeseen (50 %).

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • kontaktitunnit 4 - 36 h
 • itsenäinen työskentely, suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä kokeet 45  h
 • kontaktiopetuksen määrä vaihtelee toteutustavan mukaan. Tarjoamme esimerkiksi integroituja ja intensiivisiä kursseja sekä verkkokursseja 
 • Kurssi on mahdollista suorittaa joustavasti Flexsvenska-ryhmässä, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita oppimiseen vaikuttavia haasteita.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kurssin työmäärä opiskelijalle on yhteensä 81 tuntia.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan ohjeiden mukaisesti.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LCB-5800

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B1 - B2 

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pistemäärä kielitestistä vähintään 25 pistettä.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5, joka määräytyy kirjallisen kokeen (50 %) ja suullisen kokeen (50 %) perusteella.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämä kurssi sisältää videoitavan harjoituksen/tentin. Kurssilla voidaan käyttää vertaisarviointia. Opiskelijan tulee vahvistaa osallistumisensa läsnäolollaan ensimmäisellä opetuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information