Credits: 5

Schedule: 15.04.2019 - 31.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  • Osaa geodesian, fotogrammetrian ja laserkeilauksen tiedonkeruun perusteet, vertausjärjestelmät ja georeferoinnin
  • Tuntee sähkömagneettisen säteilyn käyttäytymisen kuvanmuodostuksessa
  • Tuntee eri passiiviset ja aktiiviset kuvantamismenetelmät sekä niiden erilaiset kuvausalustat, kuten satelliitit, lentokoneet, miehittämättömät lennokit, ajoneuvot jne.
  • Ymmärtää ympäristödatan mittausjärjestelmien ja sensoreiden kalibroinnin merkityksen ja tuntee eri kalibroinnin menetelmät
  • Osaa muokata ja ehostaa ympäristöstä kerättyä kuva-aineistoa
  • Osaa yhdistää ympäristöaineistoja toisiinsa koordinaatistomuunnosten, karttaprojektioiden ja geoidimallien avulla
  • Osaa käyttää sähkömagneettista säteilyä kuvilla näkyvien ympäristön kohteiden visualisointiin ja luokitteluun
  • Osaa valmistaa kolmiulotteisen mallin yksinkertaisesta ympäristökohteesta tiedonkeruun eri keinoilla
  • Osaa hahmottaa kartoitusprosessin kokonaisuutena, ja sen eri vaiheet tiedonkeruusta ympäristömalliksi
  • Tiedostaa ympäristön havainnoinnin merkityksen käynnissä olevien elinympäristön ja Maan muutosten sekä energian kiertokulun seurannassa

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään teoriassa ja käytännössä 3D tiedonkeruumenetelmiin, kuten geodeettisiin ja fotogrammetrisiin mittauksiin sekä laserkeilaukseen. Lisäksi opitaan ympäristön tilan ja maankäytön havainnointimenetelmiä kaukokartoituksen keinoin. Instrumenteista käydään läpi passiiviset ja aktiiviset kuvantamismenetelmät sekä niiden erilaiset kuvausalustat, kuten satelliitit, lentokoneet, miehittämättömät lennokit ja ajoneuvot. Kurssilla opitaan myös perusteet mittausjärjestelmien kalibroinnista sekä erilaisten aineistojen ja instrumenttien georeferoinnista ja siihen liittyvästä reaaliaikaisesta tai jälkilaskennalla tapahtuvasta paikannuksesta ja navigoinnista halutussa referenssijärjestelmässä. Lisäksi perehdytään sähkömagneettisen säteilyn perusteisiin ja kohteen heijastavuuksien perusteella tapahtuvaan kuvasisällön luokitteluun kaukokartoituksen keinoin. Kuvamateriaalin käsittelyssä sovelletaan digitaalisen kuvankäsittelyn perusteita. Ei-sähkömagneettisia mittausmenetelmiä, kuten gravimetriaa, magnetometriaa ja kaikuluotausta, sekä niiden sovelluksia kuvataan yleisellä tasolla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti ja harjoitukset, osin ryhmätöinä.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Erikseen ilmoitettava materiaali

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MAA-C2001

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ENY-C2005 Geoinformation in Environmental Modelling,
MS-A010X Differentiaali- ja Integraalilaskenta I,
MS-A000X Matriisilaskenta

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description

Registration and further information