Credits: 5

Schedule: 16.04.2019 - 28.05.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja: Eero Valtonen

Yhteydenotot sähkopostilla tai luennolla

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kiinteistötaloudellisista käsitteistä, ajattelusta ja tehtäväkentästä. Opiskelija ymmärtää kiinteistöarviointimenetelmät pääpiirteissään sekä yleisimmät arviointitilanteet. Opiskelija tuntee kiinteistömarkkinoiden toiminnan yleispiirteisesti ja ymmärtää rahoituksen merkityksen kiinteistösijoittamisessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yleiskuva kiinteistötalouden tehtäväkentästä, käsitteistä, kiinteistömarkkinoista ja kiinteistösijoittamisesta ja –rahoituksesta sekä kiinteistöarvioinnista. Harjoitustyö sovitaan tarkemmin kurssin ensimmäisellä luenolla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, luentotehtävät ja harjoitustyö sovitaan kurssin ensimmäisellä luennolla.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Tentti: 70 %

Harjoitustehtävä: 30%

Kaikki osasuorituset TÄYTYY läpäistä kurssin läpäisemiseksi.

Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5

Luennoille osallistuminen ei ole pakollista (pl. harjoitustehtävän purku. Ensimmäiselle luennolle osallistuminen on äärimmäisen suositeltavaa. 

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kokonaiskuormittavuus: 5 op = 133 h

Luennot + tentti: 15 h

Luentojen reflektointi 12 h

Tenttiin lukeminen: 66 h

Harjoitustehtävä: 40 h (harjoitustehtävän tarkempi kuormittavuuslaskelma tehtävänannon yhteydessä)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan luennolla

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Kansainväliset arviointistandardit 2013 (s. 7-38, 61-68) Saatavilla: https://www.skayry.fi/yhdistys/

Pätevyyskehys ammattimaisille arvioijille https://www.skayry.fi/yhdistys/

Eettisten periaatteiden säännöstö
ammattimaisille arvioijille https://www.skayry.fi/yhdistys/

Kasso, M. (2014) Asunto- ja
kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen (s. 1-19, 99, 197-200, 323-334) https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/HAIBFXBTCE#

Kasso, M. (2014) Kiinteistönvälitys ja
–arviointi (s. 1-59, 133-140, 239-273) https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/DAGBFXBTCE#

Vitikainen, A. (2014)
Kiinteistötekniikan perusteet (s. 1-120). Aalto-yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6002-6
Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MAA-C2004

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-C2104 Tilastollisen analyysin perusteet

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssitentti 28.5. klo 9-12

Harjoitustyön tehtävänanto ensimmäisellä luennolla

Harjoitustyön palautus viimeistään 21.5. klo 23:55

Myöhästyneitä harjoitustöitä EI ARVOSTELLA.


Alustava luentoaikataulu (voi muuttua seuraa muutoksien osalta MyCourses-sivua)

16/4 10-12 Kurssin aloitus. Johdatus kiinteistötalouteen

18/4 10-12 Markkina-analyysi & Markkinainformaatio; Matti Uusivirta esittelee Datscha-työkalua luennolla

23/4 10-12 Kauppa ja kauppakeskus kiinteistömarkkinoilla; Luennon pitää Tuomas Vuorinen, JLL

25/4 EI LUENTOA

30/4 EI LUENTOA

2/5 EI LUENTOA

7/5 Kiinteistön arvon muodostuminen & Kiinteistöarvioinnin perusteet

9/5 10-12 Arviointimenetelmät

14/5 10-12 Kiinteistötekniikka I; Luennon pitää Pauliina Krigsholm, MML

16/5 10-12 Kiinteistötekniikka II; Luennon pitää Kirsikka Riekkinen, Aalto-yliopisto

21/5 10-12 Asunto-osakeyhtiö & kiinteistöosakeyhtiö

Description

Registration and further information