Credits: 3

Schedule: 09.01.2019 - 03.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Panu Kuosmanen, patentit@cc.hut.fi, 0503841600

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee perustiedot immateriaalioikeuksista sekä siitä, miten niitä voidaan käyttää liiketoiminnassa. Opiskelija tietää pääpiirteissään alan keskeisen terminologian, hallitsee tiedonhaut sekä osaa laatia patenttihakemuksen. Opiskelija tietää perustiedot alan rahoituksesta, teknologialiiketoiminnasta, toimijoista sekä elinkeinoelämän keskeisistä toimijoista (mm. yritykset, viranomaiset).

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään keksintöjen ja liikeideoiden suojaamismahdollisuuksiin kotimaassa ja ulkomailla. Patentti, mallioikeus, tavaramerkki, tekijänoikeus, toiminimi ja suoja sopimatonta menettelyä vastaan. Työsuhdekeksinnöt ja keksinnöt korkeakouluissa. Riitakysymykset.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Luennot ja luentopäiväkirjat 

Vierailijaluentojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle
käytännönläheinen ja ajankohtainen kuva immateriaalioikeuksien maailmasta.
Vierailijaluennot järjestetään keskiviikkoisin kello 16 - 18 Aalto-yliopiston
Konetekniikka 1 -rakennuksen salissa 216 osoitteessa Otakaari 4, Espoo.
Tilaisuuksiin kutsutaan alustajiksi patenttialan johtavia asiantuntijoita.
Ensimmäinen luento pidetään 9.1.2019.

Luentoaktiivisuutta seurataan läsnäololistoilla, jotka kiertävät luennon
alussa. Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että allekirjoittaa listan joka
kerta luennolla käydessään. Lisäksi luentoaktiivisuutta kannustetaan ja
seurataan sähköpostitse toimitettavalla luentopäiväkirjalla. Opiskelijan tulee
lähettää omalla tunnuksellaan osoitteeseen patentit@cc.hut.fi noin 100 sanan
tai kahden kappaleen mittainen luentopäiväkirja. Luentopäiväkirja koostuu
luennon keskeisimmistä asioista ja opiskelijan niihin liittyvistä mahdollisista
kommenteista ja kysymyksistä. Edellisen luennon luentopäiväkirja pitää palauttaa ennen seuraavaa luentoa.

Luentokäyntejä ja vastaavia luentopäiväkirjoja tulee jokaisella
opiskelijalla olla vähintään 7 luentokerralta. Luentopoissaolonsa opiskelija
voi korvata suorittamalla hyväksytysti erilliset pienoistentit. Tällainen
pienoistentti arvostellaan arvosanoilla hyväksytty tai hylätty. Näistä pienoistenteistä sovitaan kurssin päätyttyä sähköpostitse kurssin assistentin
kanssa.

Patentti- ja rekisterihallituksen verkkoasiointi

PRH:n
verkkoasioinnin ja -palveluiden esittely tapahtuu harjoitustöiden jaon yhteydessä keskiviikkona 6.2.2019 kello 18 alkaen salissa K216.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Patenttihakemuksen laadinta. Tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentotyyppistä opetusta 18 h
Harjoituksia (henkilökohtaisten harjoitusten tekemistä) ohjatuissa ryhmissä 6 h
Demonstraatioita 1 h
Omakohtaista opiskelua 18 h
Tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan myöhemmin.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kon-41.5167 Patentit

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Luennot pidetään 9.1.2019 - 13.3.2019 Konetekniikka 1 -rakennuksessa (Otakaari 4), luentosalissa 216. Luentorunko löytyy kurssin kotisivulta.

Harjoitustyö jaetaan 6.2.2018 kello 18 ja tällöin PRH:n edustaja pitää luennon ja antaa ohjeita työn tekoon.

Harjoitustyö palautetaan 6.3.2018 sähköpostilla osoitteeseen patentit@cc.hut.fi.

Description

Registration and further information