Credits: 5

Schedule: 15.04.2019 - 29.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jani Romanoff

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää kuljetuksiin ja kuljetusvälineisiin sekä maalla,  merellä että ilmassa liittyvät keskeiset käsitteet, suunnittelun kannalta oleelliset ilmiöt ja lainalaisuudet sekä perustiedot käytetyistä laskentamalleista ja menetelmistä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kuvataan  henkilö- ja tavaraliikenteessä käytetyt kuljetusvälineet ja niiden kehitysnäkymiä sekä kuljetusjärjestelmiin liittyviä liikenneväyliä,  terminaaleja ja kuljetusvälineiden käytön taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Kurssilla käsitellään kuljetusvälineiden fysikaalisia toimintaperiaatteita, rakenteita ja voimalaitteita. Esitellään alan kotimainen teollisuus.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyö 50%, tentti 50%

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomoniste

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kul-24.3000 Kuljetusvälitekniikan perusteet

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MEK-C3001

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description

Registration and further information