Credits: 5

Schedule: 04.11.2018 - 19.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II-V syksy ja kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

1. osaa tehdä kokeellisen fysiikan mittauksia ohjeistuksen mukaan,
2. osaa käyttää erilaisia mittalaitteita,
3. osaa soveltaa fysiikan teoriaa käytäntöön,
4. osaa käsitellä mittaustuloksia tieteellisellä tavalla ja esittää niitä taulukkoina ja graafeina,
5. osaa kirjoittaa kokeiden jälkeen selkeän ja johdonmukaisen mittausraportin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan fysiikan ilmiömaailmaan itse tehtyjen mittausten ja saatujen tulosten analysoinnin avulla. Kurssiin kuuluu sekä kokeellisia että laskennallisia laboratoriotöitä, joiden aiheet tukevat ja täydentävät teknillisen fysiikan pääaineen 2. vuoden luentokursseja.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratoriotyöt, kirjallinen raportointi.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratoriotyöt: 10 h

Valmistautuminen laboratoriotöihin: 15 h

Työn raportointi (selostukset + mittausraportit): 100 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan myöhemmin

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Tfy-0.3201 Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=PHYS-C0310

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa.

Description

Registration and further information