Credits: 5

Schedule: 28.02.2019 - 11.04.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V (Kevät) 

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • Ymmärtää rakentamisen keskeiset käsitteet ja perusteoriat
 • Ymmärtää prosessit ja johtamiskäytännöt joiden avulla erilaisia järjestel-miä ja alajärjestelmiä johdetaan rakennusprojekteissa
 • Tunnistaa informaatiojohtamisen ja mallintamisen rooli rakennusprojek-teissa
 • Tutustua keskeisiin tietoyhdennetyn rakentamisen käsitteisiin ja muihin rakentamisen tietojärjestelmiin
 • Tunnistaa eri suunnittelualojen, tiimien ja alajärjestelmien väliset informaation riippuvuudet ja kompleksisuudet rakennusprojekteissa
 • Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Kurssi toteutetaan luentojen, luentotehtävien (yksilö tai ryhmä), case tehtävien ja oppimisprojektin (ryhmä) muodossa. Kurssi toteutetaan kahden periodin aikana (yhteensä 14 viikkoa). Periodi 1 koostuu keskeisiä aihepii-rejä koskevista luennosta.

  Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Läsnäolo: 5%
  Harjoituksiin liittyvät tehtävät: 25%
  Case tehtävä: 20%
  Tentti: 50%

  Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Määritellään myöhemmin.

  Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Ei

  Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=RAK-C3003

  Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Ei esitietovaatimuksia.

  Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

  Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

  Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

   

  Description

  Registration and further information