Credits: 2

Schedule: 07.01.2019 - 15.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yliopistonlehtori Antti Pirinen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuupettaja:

Antti Pirinen
Yliopistonlehtori, TaT
antti.pirinen@aalto.fi
p. 040 5300828
Väre, Otaniementie 14, huone O302

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III 2018-2019 ja III 2019-2020 (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija:

  • Tuntee sisustusarkkitehtuurin keskeiset teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat.
  • Ymmärtää oman oppialansa suhteessa laajempaan suunnitteluteoreettiseen kenttään.
  • Osaa käyttää ja soveltaa työssään alan keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja.
  • Osaa arvioida sisustusarkkitehtuuria kriittisesti ja perustella mielipiteitään suullisesti ja kirjallisesti.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla muodostetaan yleiskuva sisustusarkkitehtuurin teoreettisista ja metodologisista perusteista. Opetus koostuu viikottaisista luennoista ja lukupiiristä, jossa perehdytään keskeisiin sisustusarkkitehtuurin teoriaa ja metodologiaa käsitteleviin lähteisiin. Opiskelija laatii kuvitetun oppimispäiväkirjan, jossa tietoa sovelletaan jonkin suunnittelukohteen analysointiin. Tulokset esitellään yhteisessä loppuseminaarissa.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Huom! Kurssia ei järjestetä kontaktipetusmuotoisena lukuvuonna 2018-2019. Tarjolla on korvaava suoritusmahdollisuus, joka perustuu alku- ja lopputapaamiseen ja itsenäisesti toteutettaviin tehtäviin. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja sähköpostitse 7.1.2019 jälkeen. Aloitustapaaminen on 14.1.2019 allkavalla viikolla. Korvaavan version tehtävät ja materiaalit tulevat saataville kurssin MyCourses-sivuille.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työmuotoina ovat luentosarja, lukupiiri, oppimispäiväkirja ja loppuseminaari. Arvostelu perustuu osallistumisaktiivisuuteen lukupiirissä, oppimispäiväkirjaan ja loppuseminaariin.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Huom! Korvaavassa versiossa on luentojen sijaan alku- ja lopputapaaminen sekä videotehtäviä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

54 h: kontaktiopetus 18 h, itsenäinen työskentely 36 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Huom! Korvaavassa versiossa on 4 h kontaktiopetusta ja 50 h itsenäistä työskentelyä.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Ks. MyCourses > Tehtävät.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa opintojakson MUO-C0005 Design Theory and Methodology

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei ole

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Huom! Korvaava versio ei noudata ilmoitettua luentoaikataulua. Kurssin alkutapaaminen on 14.1.2019 alkavalla viikolla ja lopputapaaminen 18.2. alkavalla viikolla. Aikataulusta sovitaan tarkemmin ilmoittautuneiden opiskelijoiden kanssa.

Description

Registration and further information