Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaattiseminaarin suoritettuasi ymmärrät mitä on tieteellinen ajattelu, osaat etsiä tieteellisen kirjoitelman kannalta oleellista aineistoa sekä osaat soveltaa ja jäsentää kokoamaasi tietoa. Edellisten lisäksi kykenet tuottamaan selkeää tieteellistä tekstiä hyvällä suomen tai ruotsin kielellä, esittämään työsi keskeisen sisällön suullisesti sekä vastaanottamaan ja antamaan palautetta.

Laajuus: 10

Aikataulu: 08.01.2019 - 10.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Eero Hyvönen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Eero Hyvönen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Kurssilla opetetaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Luennot, harjoitustehtävät, seminaari ja kandidaatintyö.

Työmäärä toteutustavoittain
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    24 + 8 (2 + 0). Luennot, ohjaajatapaamiset sekä esitystilaisuus. Muu itsenäistä työskentelyä.