Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää Suomen taiteen ja taidekasvatuksen historian ja nykyisyyden välisiä suhteita, oppia arvioimaan kriittisesti ja tulkitsemaan erilaisten käytäntöjen ja lähestymistapojen taustalla olevia ajatustapoja ja arvoja.

Laajuus: 5

Aikataulu: 27.02.2019 - 03.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Riikka Haapalainen, Tomi Slotte Dufva

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riikka Haapalainen, Tomi Slotte Dufva, Anniina Suominen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 05.02.2019-21.12.2112):

Tomi Dufva, tomi.dufva@aalto.fi

p. 050 470 1667


Riikka Haapalainen, riikka.haapalainen@aalto.fi

p. 050 430 9951
Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi tarkastelee kriittisesti erilaisia tapoja, joilla Suomen taidetta ja taidekasvatusta on tuotettu, tulkittu ja uusinnettu, sekä näiden merkitystä suhteessa nykyisyydelle ja tulevaisuudelle.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi tarkastelee kriittisesti erilaisia tapoja, joilla Suomen taidetta ja taidekasvatusta on tuotettu, tulkittu ja uusinnettu, sekä näiden merkitystä suhteessa nykyisyydelle ja tulevaisuudelle.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus, ekskursiot ja vierailut, itsenäinen ja ryhmätyöskentely

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ymmärtää Suomen taiteen ja taidekasvatuksen historian ja nykyisyyden välisiä suhteita, oppia arvioimaan kriittisesti ja tulkitsemaan erilaisten käytäntöjen ja lähestymistapojen taustalla olevia ajatustapoja ja arvoja.
Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 45 h (pakollinen läsnäolo min. 80%), itsenäinen työskentely 90 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information