Credits: 5

Schedule: 09.01.2019 - 13.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Taneli Tuovinen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III periodi

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tunnistaa, jäsentää ja arvioi taidepedagogisen toiminnan keskeisiä kehollisia merkityksiä. Opiskelija saa perusvalmiudet valmistella, toteuttaa ja perustella monialaista pedagogista, taiteellista ja tutkivaa toimintaa, joka perustuu kehollisiin käytäntöihin. Opiskelija luo ajankohtaisen keskustelun ja yhteistoiminnallisten harjoitteiden kautta tutkivan asenteen kokemuksellisuuteen sekä kehollisiin taitoihin ja tottumuksiin itsessä, yhteisössä ja kulttuurissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolla tarkastellaan taidepedagogisen toiminnan kehollisia suhteita ja niitä kuvaavia käsitteitä kuten kokemus, aistisuus, havainto, liike, kosketus, tottumus, tila, läsnäolo, empatia, tekniikka, harjoittaminen ja taito. Tarkastelu toteutetaan yhteistoiminnallisesti niin harjoitteiden kuin ajankohtaisen teorian valossa. Tarkastelussa painottuu kehollisten merkitysten monialaisuus ja yhteys arvovalintoihin eri elämän alueilla kuten arjessa, nykytaiteessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Kontaktiopetus 50h
itsenäinen työskentely / ryhmätyö 77h

 

Työmuodot: Yhteistoiminnalliset harjoitukset, keskustelut, ekskursiot, itsenäiset tehtävät, kurssilla annettavaan kirjallisuuteen tutustuminen, Kurssin nettisivuilla tapahtuva reflektiokeskustelu.

 

Arvosteluperusteet:
Aktiivisuus ja osallisuus yhteisessä toiminnassa sekä annettujen tehtävien suorittaminen

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Aktiivisuus harjoitteissa ja keskusteluissa.

Annettujen tehtävien toteuttaminen aiaktaulussa.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

6 työpäivää 9.15 - 16

1 ekskursio 4 tuntia

itsenäisiä ja ryhmätöitä

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jaetaan kurssin aikana.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

jaetaan kurssin aikana

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Description

Registration and further information