Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Museoiden ja taidelaitosten pedagogisen yleisötyön menetelmien tuntemus. Kyky ymmärtää museoiden ja taiteen mahdollisuuksia toimia oppimisympäristöinä erilaisille oppijoille.

Laajuus: 3

Aikataulu: 09.11.2018 - 30.11.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Riikka Haapalainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riikka Haapalainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

opetus- ja suorituskieli suomi, pyydettäessä suorituskieli myös englanti tai ruotsi.

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Kurssin vierailut, luennot ja asiantuntijatapaamiset tarjoavat johdannon suomalaiseen museo- ja näyttelypedagogiikkaan ja yleisötyön erilaisiin muotoihin. Käytännön yleisötyön menetelmiä heijastetaan myös ajankohtaisiin keskusteluihin museo- ja kulttuurilaitosten sisällöistä, merkityksistä ja inklusiivisista käytännöistä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Luennot, keskustelut, tehtävät, vierailut.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Museum Pedagogical Course

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information