Credits: 3

Schedule: 16.04.2019 - 25.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Anniina Suominen, Mira Kallio-Tavin

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Jaana Brinck: +358 50 472 5832, jaana.brinck@aalto.fi

Tomi Slotte Dufva: +358 50 470 1667, tomi.slottedufva@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V-periodi

16.4., 17.4., 18.4., 23.4., 24.4., 25. 4. 2019, ti, ke, to

 

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hallitsee muotoiluoppimisen perusteet, tutustuu suunnitteluajattelun periaatteisiin ja oppii hyödyntämään kestävän suunnitteluajattelun ideologiaa ja toimintamalleja opetuksen suunnittelussa.

Opiskelija rakentaa suhdettaan materiaalisuuteen käytännössä ja teoreettisten opintojen avulla.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin keskeiset sisällölliset teemat ovat muotoiluoppiminen, suunnitteluajattelu, kestävä materiaalisuus ja yhteistyötaidot.

Kurssi rakentuu asiantuntijaluennoille, ekskursioille ja kokeilevalle työpajalle.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus, työpaja, luennot, ekskursiot ja vierailut, itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 45 h (pakollinen läsnäolo min. 80%), itsenäinen työskentely 90 h

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ympäristö pedagogiikka ja Ulos Luokkahuoneesta

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

20 opiskelijaa, etusija taidekasvatuksen kandiopiskelijoilla

 

Minimiosallistujamäärä 8 opiskelijaa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Varadekaani Rasmus Vuoren päätös pandemiatilanteessa 2020: Changes in course's grading scale; from numeric scale to pass/fail

Description

Registration and further information