Credits: 5

Schedule: 09.01.2019 - 13.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Minna Suoniemi, Martti Raevaara

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Tomi Dufva tomi.dufva@aalto.fi

Minna Suoniemi minna.suoniemi@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III 2019 -2020

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija perehtyy erilaisiin tulevaisuusskenaarioihin ja osaa arvioida niiden vaikutuksia erityisesti oppimiseen, opetukseen ja koulutukseen sekä tulevaisuudessa tarvittaviin tietoihin, taitoihin ja osaamiseen.

 

Opiskelija kehittää mediataitojaan ja -osaamista, hahmottaa erilaisia mediaympäristöjä ja tiedostaa mediakriittisen lähestymistavan ja koodinlukutaidon merkityksen totuuden jälkeisenä aikana.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perehdytään erilaisiin tulevaisuusskenaarioihin suhteessa oppimisen, opetuksen ja koulutuksen muutoksiin ja tulevaisuudessa tarvittaviin tietoihin, taitoihin ja osaamiseen. Tutustutaan digitalisaation ja oppimisen keskeisiin käsitteisiin ja oppijan ja opettajan roolien muuttumiseen.

 

Tutustutaan erilaisiin mediaympäristöihin ja digitaalisen ajan ilmiöihin, kuten pelit ja pelillisyys, robotiikka ja tekoäly, luova ohjelmointi, maker-kulttuuri tai VR.

 

Harjoitellaan mediakasvatuksen näkökulmia ja menetelmiä ja hahmotetaan  media- ja koodikriittistä lähtökohtaa kuvataidekasvattajan ammattiin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yhteiset oppimistilanteet kontakti- ja verkko-opetuksessa, opintovierailut, harjoitustehtävät, kirjallisuuteen perehtyminen, keskustelut ja ryhmätyöt.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista yhteisiin kontaktitapaamisiin (sis. verkkoympäristötapaamiset ja opintovierailut) ja harjoitustehtävien hyväksytyn suorittamisen sekä valmistautumisen ja aktiivisen osallistumisen vertaisryhmätyöskentelyyn (kommentoinnit, keskustelut, ryhmätyöt). 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus/ yhteiset oppimistilanteet xx h, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö xx h (pääosin verkkoympäristössä)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan ja jaetaan verkko-oppimisympäristössä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mediapedagogiikka

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty - hylätty

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Kurssi kuuluu Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman teemakokonaisuuteen Taide tiede ja teknologia. Kurssi on suunnattu kuvataidekasvatuksen ensimmäisen vuoden kandiopiskelijoille, jotka ovat etusijalla kurssille ilmoittautuessa.

Description

Registration and further information