Credits: 5

Schedule: 15.01.2019 - 12.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Helena Sederholm

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin vastuuopettaja: Helena Sederholm (helena.sederholm(at)aalto.fi)

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-periodi

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelijalla on monilukutaidollisia valmiuksia rakentaa oppimiskokonaisuuksia jonkin ilmiön ympärille.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan eri alojen tapoihin lähestyä käsiteltävää ilmiötä ja suunnitellaan monialaisen ilmiöoppimisprojektin demonstraatio. Käsiteltävä ilmiö vaihtuu vuosittain.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Mitä POPS ja sen tausta-aineisto sanoo ilmiöoppimisesta.

Tarkastellaan monilukutaidon ulottuvuuksia ja tutkivaa oppimista.

Käydään läpi ilmiöoppimiseen liittyvää julkista keskustelua ja tutkimuskirjallisuutta.

Pohditaan kuvan ja kuvataiteen roolia ilmiöoppimisen yhteydessä.

Tutustutaan meneillään oleviin projekteihin (esim. STEAM-opetuksen yhteydessä).

Suunnitellaan ilmiöoppimiskokonaisuus.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, vierailijat, keskustelut, ryhmätyöt ja mahdolliset vierailut sekä kirjalliseen materiaalin tutustuminen.

Arvosteluperusteena osallistumisaktiivisuus ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Tarkentuu kurssin alkaessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 40 tuntia (7x6t), projektitehtävät ja itsenäinen/ryhmätyöskentely 95 tuntia.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Tarkentuu kurssin alkaessa.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valikoituja tekstejä.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Tulossa.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - hylätty

Details on the schedule (applies in this implementation): 

tarkentuu kurssin alkaessa.

Description

Registration and further information