Laajuus: 5

Aikataulu: 15.01.2019 - 12.02.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Helena Sederholm

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin vastuuopettaja: Helena Sederholm (helena.sederholm(at)aalto.fi)

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-periodi

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelijalla on monilukutaidollisia valmiuksia rakentaa oppimiskokonaisuuksia jonkin ilmiön ympärille.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan eri alojen tapoihin lähestyä käsiteltävää ilmiötä ja suunnitellaan monialaisen ilmiöoppimisprojektin demonstraatio. Käsiteltävä ilmiö vaihtuu vuosittain.

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Mitä POPS ja sen tausta-aineisto sanoo ilmiöoppimisesta.

Tarkastellaan monilukutaidon ulottuvuuksia ja tutkivaa oppimista.

Käydään läpi ilmiöoppimiseen liittyvää julkista keskustelua ja tutkimuskirjallisuutta.

Pohditaan kuvan ja kuvataiteen roolia ilmiöoppimisen yhteydessä.

Tutustutaan meneillään oleviin projekteihin (esim. STEAM-opetuksen yhteydessä).

Suunnitellaan ilmiöoppimiskokonaisuus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, vierailijat, keskustelut, ryhmätyöt ja mahdolliset vierailut sekä kirjalliseen materiaalin tutustuminen.

Arvosteluperusteena osallistumisaktiivisuus ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Tarkentuu kurssin alkaessa.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 40 tuntia (7x6t), projektitehtävät ja itsenäinen/ryhmätyöskentely 95 tuntia.

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

Tarkentuu kurssin alkaessa.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Valikoituja tekstejä.

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Tulossa.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - hylätty

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

tarkentuu kurssin alkaessa.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot