Omfattning: 5

Tidtabel: 15.01.2019 - 12.02.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Helena Sederholm

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Kurssin vastuuopettaja: Helena Sederholm (helena.sederholm(at)aalto.fi)

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-periodi

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelijalla on monilukutaidollisia valmiuksia rakentaa oppimiskokonaisuuksia jonkin ilmiön ympärille.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan eri alojen tapoihin lähestyä käsiteltävää ilmiötä ja suunnitellaan monialaisen ilmiöoppimisprojektin demonstraatio. Käsiteltävä ilmiö vaihtuu vuosittain.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

Mitä POPS ja sen tausta-aineisto sanoo ilmiöoppimisesta.

Tarkastellaan monilukutaidon ulottuvuuksia ja tutkivaa oppimista.

Käydään läpi ilmiöoppimiseen liittyvää julkista keskustelua ja tutkimuskirjallisuutta.

Pohditaan kuvan ja kuvataiteen roolia ilmiöoppimisen yhteydessä.

Tutustutaan meneillään oleviin projekteihin (esim. STEAM-opetuksen yhteydessä).

Suunnitellaan ilmiöoppimiskokonaisuus.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, vierailijat, keskustelut, ryhmätyöt ja mahdolliset vierailut sekä kirjalliseen materiaalin tutustuminen.

Arvosteluperusteena osallistumisaktiivisuus ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Tarkentuu kurssin alkaessa.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 40 tuntia (7x6t), projektitehtävät ja itsenäinen/ryhmätyöskentely 95 tuntia.

Preciserad belastningsberäkning (gäller denna kursomgång): 

Tarkentuu kurssin alkaessa.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Valikoituja tekstejä.

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Tulossa.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - hylätty

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

tarkentuu kurssin alkaessa.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation