Credits: 5

Schedule: 07.01.2019 - 25.03.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Marja Rastas, Virpi Vesanen-Laukkanen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perehtyminen pehmeiden materiaalien ja tekstiilitekniikoiden käyttöön nykytaiteessa. Tutustuminen opiskelijan valitsemaan tekniikkaan ja sen soveltaminen taiteelliseen työskentelyyn.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla etsitään vastauksia kysymykseen, miksi nykytaiteessa kudotaan ryijyjä, ommellaan ja virkataan veistoksia sekä kirjotaan viestejä.

Painopiste on tutustumisessa tekstiilimateriaalien ja -tekniikoiden käyttöön nykytaiteessa sekä pohdinta niiden ilmaisumahdollisuuksista. Lisäksi teoksen toteutus em. materiaaleja ja tekniikoita käyttäen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi sisältää luentoja, näyttelykäyntejä, taiteilijaesittelyitä ja taiteellista työskentelyä. Opiskelijat harjoittelevat käytännössä valitsemaansa tekstiilitekniikkaa/tekniikoita ja toteuttavat yksin tai parityöskentelynä teoksen. Kurssin lopuksi järjestetään näyttely. Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Arvosteluperusteena annettujen tehtävien suorittaminen. 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 45h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 90h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan valitsemat materiaalit ja työvälineet.             

Kirjallisuutta:                    

Soveltuvin osin mm. Riikka Mäki-Koskela: Ympäri, sisällä. Kolmiulotteinen työskenteleminen kuvataiteessa.

Tarja Pitkänen-Walter: Liian haurasta kuvaksi

Jyrki Siukonen: Vasara ja hiljaisuus.

Pirjo Seddiki: Naisen kuvia.

Minna Haveri: Pehmeä taide

Näyttelykatalogit, opinnäytteet ja opettajan valitsemat ajankohtaiset artikkelit.

Kirjalliset aineistot ovat lähdeaineistona, oheiskirjallisuutena ja  taustalukemistona.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujamäärä 8-15


1.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
2.    vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
3.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
4.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
5.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
6.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
7.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
8.    erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
9.    muut opiskelijat

Description

Registration and further information