Credits: 5

Schedule: 01.03.2019 - 21.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on esitellä projektinhallinnan perusmenetelmät, projektien edellyttämät lähestymistavat yrityksen johtamisessa, peruskäsitys projektiliiketoiminnasta.

Kurssin jälkeen opiskelijat:

- Osaavat tunnistaa ja arvioida yksittäiseen projektiin vaikuttavia tekijöitä
- Tuntevat projektinhallinnan perusmenetelmät ja -käsitteet, sekä osaavat soveltaa niitä yksinkertaisessa projektiympäristössä
- Tunnistavat projektien ja projektiportfolioiden yhteyden yrityksen strategiseen johtamiseen
- Osaavat luokitella ja arvioida projektiliiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Projektitoiminnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Projektin suunnittelu ja ohjaus, projektien markkinointi ja myynti, projektit organisaatiossa, projektiportfolion hallinta, yrityksen projektimuotoinen liiketoiminta. Projektitoiminnan tietoalueet, menetelmät ja sovellutukset.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 10*2 h = 20 h (joista osa harjoitustöiden aiheisiin liittyviä luentoja), luentovalmistautuminen 10*2 h = 20 h harjoitustyöt 3*20 h = 60 h, tenttiin valmistautuminen 32 h, tentti 3 h, yhteensä 135 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY

Kirjan elektroninen versio ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://pbgroup.aalto.fi/en/ valitse yläreunan valikosta "The Book and The Glossary" ja pääset varsinaiselle lataussivulle.

Projektiportfoliomateriaali: (haettavissa elektronisessa muodossa kurssin MyCourses-sivulta)

2. Martinsuo M., Aalto T., Artto K., 2003. Projektisalkun johtaminen: tuotekehitysprojektien valinta ja strateginen ohjaus, Teknologiateollisuus. Ote luvusta 4 (ss. 83-100)

3. Artto K., 2014. Projektiportfolion hallinta, Aalto-yliopisto, Otaniemi.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-22.1120.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-C3010

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-A1100 Tuotantotalous 1

Description

Registration and further information