Omfattning: 1

Tidtabel: 14.01.2019 - 28.01.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I, III autumn and spring (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

After the course, the student knows basic user and business research methods

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Must know: essential concepts, models, principles for user research (50%)
Must know: applying the principles in practice (50%)

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Students will do 2-3 practical user research exercises. To pass the course, the student must complete all the assignments.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures 6 hours, exercices 10 hours, self-studies 10 hours

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Value Proposition Design by Alex Osterwalder & co, on-line videos/support material

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-E4100 Startup Experience. Can only be taken by students that at the same time take TU-E4100.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

pass/fail

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Registration occurs through WebOodi.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation