Credits: 5

Schedule: 15.04.2019 - 27.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan raaka-ainehuollon perusteita ja osaa nimetä Suomen keskeiset geologiset luonnonvarat; kiviaines- ja vesivarat, rakennuskivet, malmi- ja teollisuusmineraalit sekä prosessoidut kiviainekset (georakenteiden murskeet, betoni- ja päällys-teollisuuden käyttämät kiviainekset).

Ymmärtää maa- kallioperän käytön mahdollisuudet energiavarojen lähteenä, varastona ja käytetyn ydinjätteen säilytyspaikkana.

Osaa kuvata tavallisimmat georakentamisessa ja kaivannaisteollisuudessa käytetyt kenttätutkimusmenetelmät (painokairaus, poraus, kalliokairaus, seismiset menetelmät, laserkeilaus, ilmakuvatulkinta), ja rakennustekniikat (ruoppaus, kaivu, louhinta, läjitys jne.).

Osaa kuvata georakentamisesta ja kaivannaisteollisuudesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Tuntee geo- ja tierakentamisen projektihallintoa ja suunnitteluvaiheet sekä keskeistä lainsäädäntöä (mkl pätevyydet).

Tuntee elinkaariajattelun (Life-Cycle) perusteet ja merkityksen luonnonvarojen kierrätyksessä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavallisimmat georakentamisessa ja kaivannaisteollisuudessa käytetyt rakennus- ja tuotantotekniikat ja kenttätutkimusmenetelmät. Suomen keskeiset geologiset luonnonvarat ja yhteiskunnan raaka-ainehuollon perusteet. Ympäristövaikutukset, elinkaariajattelu ja kierrätys georakentamisessa ja kaivannaistuotannossa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pakollisia harjoituksia, työmaavierailu. Tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 24 h (12 x 2 h)

Harjoitukset 12 h (4 x 3 h)

Työmaavierailu 5 h

Omatoiminen opiskelu 91 h

Tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hakapää & Lappalainen / Paalumäki, Lappalainen, Hakapää (toim.): Kaivos- ja louhintatekniikka. Opetushallitus (2009/2011/2015).

Muu materiaali ilmoitetaan kurssin alkaessa MyCourse:ssa

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ei

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=YYT-C2003

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ei

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta


Description

Registration and further information