Credits: 2

Schedule: 08.04.2019 - 12.04.2019

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- soveltaa suunnitteluvalmiuksia eri mediaympäristöissä
- kehittää monipuolisemmin luovaa ilmaisuaan visuaalisen viestinnän muotoilun tai vapaan taideilmaisun alueilla.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): Vaihtelee työpajoittain. Itsenäinen tai pienryhmätyöskentely.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): Opiskelijan työtä yhteensä 54-405 h. Kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn määrä riippuu työpajasta.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): Oppimateriaali esitellään kunkin työpajan kurssiesitteessä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): Kurssi korvaa lukuvuosien 2017-18 tutkintovaatimusten kurssin DOM-C1031 Valinnainen graafisen suunnittelun työpaja 2-15 op

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

Description

Registration and further information