Credits: 5

Schedule: 08.01.2019 - 05.04.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, III - IV syksy ja kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
1. käyttää kurssilla käsiteltyjä ohjelmistoja ja tarvittaessa laajentaa osaamistaan itsenäisesti
2. luokitella matemaattisia malleja ja valita käsiteltyjen ohjelmistojen joukosta parhaiten soveltuvan ohjelmiston tietyn matemaattisen mallin toteuttamiseen
3. toteuttaa ja ratkaista valmiiksi kuvatun yksinkertaisen matemaattisen mallin soveltuvalla ohjelmistolla
4. visualisoida mallin tuloksia ja viedä niitä julkaisuihin

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Käytettäviä ohjelmistoja ovat ainakin Matlab, Simulink, Mathematica, ja Excel. Näillä ohjelmistoilla rakennetaan mm. diskreettiaikaisia simulointimalleja, regressiomalleja, optimointimalleja ja dynaamisia säätömalleja.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ohjattu tietokoneluokkatyöskentely, itsenäiset harjoitustyöt ja loppukuulustelu.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 36h (3), läsnäolo on pakollista
Itsenäinen työskentely 97h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jaetaan kurssin kotisivuilla.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-C2107

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A00XX, MS-A01XX, MS-A02XX, MS-A05XX

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Description

Registration and further information